Samarbeid om håndtering av CO2 på Mongstad

St.prp. nr. 49 (2006-2007), Innst. S. nr. 205 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 16.05.2007 Innst. S. nr. 205 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt Regjeringens forslag til samarbeid om håndtering av CO2 på Mongstad, herunder teknologiutvikling og etablering av testanlegg. Det er bevilget 10 mill. kr. til foretakets drift og utbyggingsprosjektene. Olje- og energidepartementet har videre fått fullmakt til å inngå en samarbeidsavtale som vil regulere virksomheten for testanlegget for Mongstad fram til etablering av teknologiselskapet. Statens deltagerandel i samarbeidet kan være inntil 80 prosent.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.05.2007

   Behandlet i Stortinget: 24.05.2007