Forslag oversendt fra Odelstingets møte 6. mars 2007 (jf. Innst. O. nr. 46): Stortinget ber Regjeringen legge frem slik forskrift som er omtalt i § 8 og § 8a i lov 15. juni 2001 nr. 53 om erstatning ved pasientskader mv., for Stortinget til behandling før den settes i verk.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet