Endringar i løyvingar på statsbudsjettet for 1994 under Finans- og tolldepartementet

St.prp. nr. 5 , unntatt kap. 4620,(1994-95), Innst. S. nr. 28 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 08.11.1994 Innst. S. nr. 28 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.11.1994

   Behandlet i Stortinget: 11.11.1994