Dekning av kostnader knyttet til oljeforurensning fra fartøyet MS "Server"

St.prp. nr. 52 (2006-2007), Innst. S. nr. 160 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Fiskeri- og kystdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 29.03.2007 Innst. S. nr. 160 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har i samsvar med forslag fra Regjeringen bevilget 225,5 mill. kroner til arbeidet med oljevernaksjonen etter forliset av MS "Server" i Nordhordland i januar 2007. Det er utarbeidet en strandsaneringsplan. Saneringen forventes avsluttet i løpet av sommeren 2007. I henhold til forurensningsloven er det forurenser som er ansvarlig for kostnadene for begrensning og opprenskning av oljesølet. Det vil således bli krevd refusjon for statens kostnader ved oljevernaksjonen i samsvar med gjeldende regelverk.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.03.2007

   Behandlet i Stortinget: 16.04.2007