Representantforslag fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson og Ulf Leirstein om å innføre en ny modell for individuell pensjonssparing med skattefradrag (IPS), samt gjeninnføre tidligere regler knyttet til livrente

Dokument nr. 8:52 (2006-2007), Innst. S. nr. 256 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Robert Eriksson, Ulf Leirstein Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 06.06.2007 Innst. S. nr. 256 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortingets flertall bestående av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpariet har vedtatt å gå i mot et forslag fra Fremskrittspartiet om å innføre en ny modell for individuell pensjonssparing med skattefradrag (IPS), samt gjeninnføre tidligere regler knyttet til livrente. Flertallet viser i denne forbindelse til omtale av en ny individuell pensjonsordning i St.meld. nr. 2 (2006-2007) Revidert nasjonalbudsjett 2007. Der vises det til avtalen inngått mellom de tre regjeringspartiene og Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre om å opprette en ny individuell pensjonsordning.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.2007

   Behandlet i Stortinget: 15.06.2007