Endringer på statsbudsjettet for 1994 under kapitler administrert av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet ( grunnskoler) ( Winix A/S)

St.prp. nr. 17, unntatt kap. 2445,(1994-95), Innst. S. nr. 54 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 06.12.1994 Innst. S. nr. 54 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.1994

   Behandlet i Stortinget: 15.12.1994