Endringer på statsbudsjettet for 1994 under kapitler administrert av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (Statsbygg)

St.prp. nr. 17, kap. 2445, innst. S. nr. 40 for 1994-95

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 11.11.1994 Innst. S. nr. 40 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.11.1994

   Behandlet i Stortinget: 08.12.1994