Geografisk verkeområde for reglar om plikt til å nytta los og om farleibevis - tillegg til St.meld. nr. 43 for 1993-94 Losgebyr og losplikt

St.meld. nr. 11 (1994-95), Innst. S. nr. 63 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Fiskeridepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 13.12.1994 Innst. S. nr. 63 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.12.1994

   Behandlet i Stortinget: 16.12.1994