Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Olav Syversen, Bjørg Tørresdal og Ingebrigt S. Sørfonn om videreutvikling av etiske retningslinjer for Statens pensjonsfond - Utland

Dokument nr. 8:57 (2006-2007), Innst. S. nr. 229 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bjørg Tørresdal, Hans Olav Syversen, Ingebrigt S. Sørfonn Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 31.05.2007 Innst. S. nr. 229 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Kristlig Folkepartis representanter Hans Olav Syversen, Bjørg Tørresdal og Ingebrigt S. Sørfonn om videreutvikling av de etiske retningslinjene som gjelder for investeringsstrategien i Statens pensjonsfond - Utland. Dokumentet er mot Fremskrittspartiets stemmer vedtatt lagt ved protokollen. Se for øvrig merknader i Innst. S. nr. 228 (2006-2007) Om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2006.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.2007

   Behandlet i Stortinget: 12.06.2007