Representantforslag fra stortingsrepresentantene May-Helen Molvær Grimstad, Bjørg Tørresdal og Laila Dåvøy om kommunalt selvstyre når det gjelder utplassering av gevinstautomater

Dokument nr. 8:59 (2006-2007), Innst. S. nr. 279 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bjørg Tørresdal, Laila Dåvøy, May-Helen Molvær Grimstad Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 11.06.2007 Innst. S. nr. 279 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Forslag fra Kristelig Folkeparti om at kommunene gis hjemmel til å nekte utplassering av gevinstautomater fra Norsk Tipping A/S ble avvist av et flertall bestående av Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet. Et mindretall som bestod av Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre støttet forslaget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.2007

   Behandlet i Stortinget: 14.06.2007