Økt analysekapasitet for DNA

Dokument nr. 8:61 (2006-2007), Innst. S. nr. 89 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra André Oktay Dahl, Bent Høie, Elisabeth Vik Aspaker Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 06.12.2007 Innst. S. nr. 89 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet forslag fra representanter fra Høyre om å legge til rette for økt analysekapasitet for DNA, styrket nasjonal kompetanse og økt oppklaring av kriminalitet. Forslagene fikk ikke tilslutning fra flertallet i Stortinget og ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.2007

   Behandlet i Stortinget: 13.12.2007