Full gjennomgang av forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barnevernsinstitusjoner

Dokument nr. 8:63 (2006-2007), Innst. S. nr. 16 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra André Oktay Dahl, Elisabeth Vik Aspaker, Martin Engeset, Olemic Thommessen Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 25.10.2007 Innst. S. nr. 16 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra Høyre om full gjennomgang av forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barnevernsinstitusjoner. Forslaget fikk støtte av et mindretall bestående av Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.10.2007

   Behandlet i Stortinget: 13.11.2007