Delvis bompengefinansiering av prosjekt og tiltak på Haugalandet i Rogaland og Hordaland

St.prp. nr. 57 (2006-2007), Innst. S. nr. 214 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 29.05.2007 Innst. S. nr. 214 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedteke framlegg frå Regjeringa om delvis bompengefinansiering av prosjekt og tiltak som inngår i utbygginga av transportsystemet i Haugalandsregionen i Rogaland og Hordaland fylke. Det er lagt opp til bompengeinnkrevjing i 15 år. Haugalandspakka omfattar i hovudsak utbetringstiltak på E134 og rv 47 samt fylkesvegnettet, både strekningsvis og mindre investeringstiltak. Det er også føresett tiltak på E39. Kostnadsramma er på 1 700 mill. kroner. Den statlege delen av finansieringa er rekna til 480 mill. kroner.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.05.2007

   Behandlet i Stortinget: 14.06.2007