Tilleggsløyvingar på statsbudsjettet for 1994

St.prp. nr. 12 kap. 1066 og 4066, (1994-95), Innst. S. nr. 52 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Fiskeridepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 05.12.1994 Innst. S. nr. 52 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.12.1994

   Behandlet i Stortinget: 20.12.1994