Tilleggsløyvingar på statsbudsjettet for 1994

St.prp. nr. 12 unntatt kap. nr. 1066 og 4066,(1994-95), Innst. S. nr. 36 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Fiskeridepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 10.11.1994 Innst. S. nr. 36 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.11.1994

   Behandlet i Stortinget: 08.12.1994