Endringer i statsbudsjettet for 1994 under Kommunal- og arbeidsdepartementets forvaltningsområde

St.prp. nr. 8 kap. 2425 (1994-95), Innst. S. nr. 26 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 08.11.1994 Innst. S. nr. 26 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.11.1994

   Behandlet i Stortinget: 08.12.1994