Endringer i statsbudsjettet for 1994 under Kommunal- og arbeidsdepartementets forvaltningsområde

St.prp. nr. 8, unntatt kap. 2425, (1994-95), Innst. S. nr. 69 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 14.12.1994 Innst. S. nr. 69 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.12.1994

   Behandlet i Stortinget: 19.12.1994