Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2006

Dokument nr. 2 (2006-2007), Innst. S. nr. 218 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 29.05.2007 Innst. S. nr. 218 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om årsmelding for 2006 fra Riksrevisjonen - og vedtatt at dokumentet vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.05.2007

   Behandlet i Stortinget: 12.06.2007