Svar på forslag m.v. oversendt fra Stortinget uten realitetsvotering til Regjeringen 1. halvår 1996

Dokument nr. 7A (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Regjeringen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 30.10.1996 Innst. S. nr. 23 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.10.1996

   Behandlet i Stortinget: 05.11.1996