Samtykke til 1) ratifikasjon av Konvensjon om internasjonalt ansvar for skade voldt av romgjenstander, undertegnet 29. mars 1972, 2) tiltredelse til Konvensjon om registrering av gjenstander som er skutt ut i verdensrommet, av 12. november 1974

St.prp. nr. 20 (1994-95), Innst. S. nr. 83 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 02.02.1995 Innst. S. nr. 83 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.02.1995

   Behandlet i Stortinget: 23.02.1995