Kredittmeldingen 1993 om virksomheten til Norges Bank, Kredittilsynet, Statens Banksikringsfond, Statens Bankinvesteringsfond, Oslo Børs og Verdipapirsentralen i 1993

St.meld. nr. 13 (1994-95), Innst. S. nr. 81 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 02.02.1995 Innst. S. nr. 81 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.02.1995

   Behandlet i Stortinget: 07.02.1995