Endringer i bevilgninger under programområdene 28 Fødselspenger, 29 Sosiale formål, 30 Helsevern og 33 Arbeidsliv i statsbudsjettet for terminen 1994

St.prp. nr. 19 kap. 2513 (1994-95), Innst. S. nr. 58 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 08.12.1994 Innst. S. nr. 58 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.1994

   Behandlet i Stortinget: 19.12.1994