Endringer i bevilgninger under programområdene 28 Fødselspenger, 29 Sosiale formål 30 Helsevern og 33 Arbeidsliv i statsbudsjettet for terminen 1994

St.prp. nr. 19 (1994-95), Innst. S. nr. 67 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 14.12.1994 Innst. S. nr. 67 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.12.1994

   Behandlet i Stortinget: 19.12.1994