Forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen om at Stortinget skal be Regjeringen endre sin politikk slik at det ikke skal tas hensyn til etnisk opprinnelse ved sammensetning av norske juryer

Dokument nr. 8:16 (1994-95), Innst. S. nr. 114 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 23.03.1995 Innst. S. nr. 114 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.03.1995

   Behandlet i Stortinget: 06.04.1995