Folketrygdloven (adgang til å informere NAV ved mistanke om trygdemisbruk)

Dokument nr. 8:87 (2006-2007), Innst. O. nr. 3 (2007-2008)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra André Oktay Dahl, Bent Høie, Elisabeth Vik Aspaker, Martin Engeset Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 23.10.2007 Innst. O. nr. 3 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantlovforslag fra Høyre vedrørende adgang til å informere NAV (Arbeids- og velferdsetaten) ved mistanke om trygdemisbruk. Mot Høyres og Kristelig Folkepartis stemmer ble det vedtatt at saken vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.10.2007

   Behandlet i Odelstinget: 15.11.2007