Endringer i introduksjonsloven

Ot.prp. nr. 60 (2006-2007), Innst. O. nr. 84 (2006-2007), beslutning. O. nr. 95 (2006-2007)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 31.05.2007 Innst. O. nr. 84 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt å endre introdukssjonsloven § 23 tredje ledd, slik at det nå gis adgang til å benytte Nasjonalt introduksjonsregister til å administrere norskopplæring for asylsøkere, og det blir også adgang til å registrere opplysninger om norskopplæring for asylsøkere i registeret.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.2007

   Behandlet i Odelstinget: 06.06.2007

   Behandlet i Lagtinget: 12.06.2007