Endring i kringkastingsavgifta for 2007 og omlegging av avgiftsinnkrevjinga i NRK

St.prp. nr. 63 (2006-2007), Innst. S. nr. 266 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kultur- og kirkedepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 07.06.2007 Innst. S. nr. 266 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har mot stemmene til Fremskrittspartiet vedtatt endring av kringkastingsavgiften for 2007. Endringen må sees i sammenheng med regnskapsreglene om periodisering og at NRK har kommet inn i merverdiavgiftssystemet. Kringkastingsavgiften har hittil blitt betalt på forskudd 1. mars og 1. september. Det blir nå lagt opp til at deler av avgiften skal betales på etterskudd med forfall 31. januar og 31 juli.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.06.2007

   Behandlet i Stortinget: 12.06.2007