Lovbestemmelser som gir rett til permisjon og ordninger for inntektssikring i forbindelse med omsorgsoppgaver

Dokument nr. 8:88 (2006-2007), Innst. S. nr. 14 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Erna Solberg, Inge Lønning, Martin Engeset, Sonja Irene Sjøli Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 23.10.2007 Innst. S. nr. 14 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Høyre vedrørende forslag til lovbestemmelser som gir rett til permisjon og ordninger for inntektssikring i forbindelse med omsorgsoppgaver. Det er nedsatt en interdepartemental arbeidsgruppe med mandat som omfatter de forslag som fremmes i representantforslaget. Statsråden vil komme tilbake til Stortinget med en vurdering av saksområdet når arbeidsgruppen har avsluttet sitt arbeide. Saken ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.10.2007

   Behandlet i Stortinget: 15.11.2007