Valg av medlemmer til Riksrettsutvalget og Stortingets ansvarskommisjon

Innst. S. nr. 204 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 16.05.2007 Innst. S. nr. 204 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Som en følge av at Stortinget 20. februar i år vedtok å endre Grunnlovens bestemmelser om sammensetningen av riksretten har Stortinget valgt medlemmer til Riksrettsutvalget og Stortingets ansvarskommisjon. Til Riksrettsutvalget valgte Stortinget 6 medlemmer, som sammen med 5 høyesterettsdommere skal utgjøre Riksretten.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.05.2007

   Behandlet i Stortinget: 22.05.2007