Visse sider ved helsetjenesten i Forsvaret

St.meld. nr. 18 (1994-95), Innst. S. nr. 108 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 09.03.1995 Innst. S. nr. 108 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.03.1995

   Behandlet i Stortinget: 06.04.1995