Ulike finansieringsmodeller for offentlig finansiering av private barnehager

Dokument nr. 8:94 (2006-2007), Innst. S. nr. 37 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Karin S. Woldseth, Modulf Aukan, Olemic Thommessen, Trine Skei Grande Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (FrP), (H), (KrF) og (V) Innstilling avgitt 20.11.2007 Innst. S. nr. 37 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet forslag om ulike modeller for beregning av offentlig tilskudd til private barnehager. Forslaget ble bare støttet av et mindretall bestående av de partier som hadde fremmet forslaget, Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.11.2007

   Behandlet i Stortinget: 05.12.2007