Forslag fra stortingsrepresentantene Siri Frost Sterri og Jan Tore Sanner om tiltak for å styrke læreres undervisningskompetanse

Dokument nr. 8:18 (1994-95), Innst. S. nr. 101 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jan Tore Sanner, Siri Frost Sterri Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 21.02.1995 Innst. S. nr. 101 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.02.1995

   Behandlet i Stortinget: 07.03.1995