Samtykke til inngåelse av en avtale om justering av visse avtaler mellom EFTA-statene

St.prp. nr. 24 (1994-95), Innst. S. nr. 77 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 19.12.1994 Innst. S. nr. 77 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.12.1994

   Behandlet i Stortinget: 21.12.1994