Spørsmål om Norges tilslutning til Den europeiske union

St.meld. nr. 19 (1994-95), Innst. S. nr. 78 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 26.01.1995 Innst. S. nr. 78 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.01.1995

   Behandlet i Stortinget: 31.01.1995