Endring i Stortingets forretningsorden

Innst. S. nr. 264 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 07.06.2007 Innst. S. nr. 264 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt en endring i Stortingets forretningsorden som innebærer at Regjeringen ikke lenger er pålagt å fremme en egen stortingsmelding om embetsutnevnelser. Stortinget anser at denne nyttig informasjon vedrørende embetsutnevnelser kan tilføres Stortinget og offentligheten på annen måte.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.06.2007

   Behandlet i Stortinget: 13.06.2007