Lov om endringer i åndsverkloven m.m.

Ot.prp. nr. 15, innst. O. nr. 46, besl. O. nr. 54 for 1994-95, beslutning. O. nr. 54 (1994-95)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 04.05.1995 Innst. O. nr. 46 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.05.1995

   Behandlet i Odelstinget: 19.05.1995

   Behandlet i Lagtinget: 30.05.1995