Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om lov om endringer i åndsverkloven m.m.

Dette dokument

  • Innst. O. nr. 46 (1994-1995)
  • Kildedok: Ot.prp. nr. 15 (1994-95)
  • Dato: 04.05.1995
  • Utgiver: familie-, kultur- og administrasjonskomiteen