Innføring av verdighetsgaranti i eldreomsorgen

Dokument nr. 8:104 (2006-2007), Innst. S. nr. 52 (2007-2008) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Åse Gunhild Woie Duesund, Dagfinn Høybråten, Laila Dåvøy Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 27.11.2007 Innst. S. nr. 52 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Kristelig Folkeparti om innføring av en verdighetsgaranti i eldreomsorgen. Forslaget fikk støtte fra Fremskrittspartiet, men ble forkastet med stemmene til Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti , Senterpartiet og Venstre. Flertallet gikk inn for at representantforslaget blir vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.11.2007

   Behandlet i Stortinget: 10.12.2007