Begrense fylkeskommunens/fylkesmannens innsigelsesrett i kommunale plan- og arealsaker

Dokument nr. 8:112 (2006-2007), Innst. S. nr. 87 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hans Frode Kielland Asmyhr, Ketil Solvik-Olsen, Per-Willy Amundsen, Tord Lien, Torbjørn Andersen Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 06.12.2007 Innst. S. nr. 87 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Et representantforslag fra Fremskrittspartiet om å begrense fylkeskommunens/fylkesmannens innsigelsesrett i kommunale plan- og arealsaker ble ikke bifalt av et flertall i Stortinget - bestående av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.2007

   Behandlet i Stortinget: 18.12.2007