Lønnsregulering for de offentlige tjenestemenn m.fl.

St.prp. nr. 63 (1994-95), Innst. S. nr. 214 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Planleggings- og samordningsdepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 12.06.1995 Innst. S. nr. 214 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.06.1995

   Behandlet i Stortinget: 15.06.1995