Frivillighet for alle

St.meld. nr. 39 (2006-2007), Innst. S. nr. 104 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kultur- og kirkedepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 11.12.2007 Innst. S. nr. 104 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet melding om frivillig sektor. Meldingen inneholder en gjennomgang av de ulike områdene innen frivillig sektor og deres rammevilkår. Regjeringen redegjør bl a for de overordnede prinsippene for frivillighetspolitikken. Meldingen viser til at Regjeringen ønsker å sikre utviklingen av et levende samfunn gjennom å utvikle et nært samspill med frivillige organisasjoner og ved å legge til rette for frivillig engasjement. Det fremheves at for å opprettholde en omfattende frivillig sektor i Norge, er det nødvendig med flere tiltak for å sikre rekruttering av aktive og tillitsvalgte. Meldingen inneholder en rekke generelle forslag til tiltak, samt forslag til tiltak innen de ulike sektorene av frivillighetsområdet. Stortingsflertallet har gitt sin tilslutning til Regjeringens forslag til tiltak. Flertallet består av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet og med vekslende støtte fra de øvrige partier.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.12.2007

   Behandlet i Stortinget: 18.12.2007