Datatilsynets og Personvernnemnda

St.meld. nr. 5 (2007-2008), Innst. S. nr. 42 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 27.11.2007 Innst. S. nr. 42 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   På bakgrunn av stortingsmeldingen om Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger har Stortinget drøftet ulike problemstillinger i tilknytning til personvernet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.11.2007

   Behandlet i Stortinget: 11.12.2007