Årsrapport fra Stortingets delegasjon til Nordisk Råd for 2. halvår 2006 - 1. halvår 2007

Dokument nr. 21 (2006-2007), Innst. S. nr. 8 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Delegasjoner Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 17.10.2007 Innst. S. nr. 8 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.10.2007

   Behandlet i Stortinget: 23.10.2007