Ny saldering av statsbudsjettet 2007

St.prp. nr. 28 (2007-2008), Innst. S. nr. 105 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 13.12.2007 Innst. S. nr. 105 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra finanskomiteen om ny saldering av statsbudsjettet for 2007. Innstillingen ble vedtatt enstemmig. Med unntak av kap. 5800 post 50 som ble rettet opp som følge av en mindre beregningsfeil, var vedtakene identiske med regjeringens forslag.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.12.2007

   Behandlet i Stortinget: 18.12.2007