Europarådets konvensjon om tiltak mot menneskehandel

St.prp. nr. 2 (2007-2008), Innst. S. nr. 90 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenrikskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 10.12.2007 Innst. S. nr. 90 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling om samtykke til ratifikasjon av Europarådets konvensjon 3. mai 2005 om tiltak mot menneskehandel. Formålet med konvensjonen er å forebygge og bekjempe nasjonal og internasjonal menneskehandel, å sikre effektiv straffeforfølging av bakmennene, og å fremme det internasjonale samarbeidet på dette området. Regjeringens forslag ble enstemmig vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.12.2007

   Behandlet i Stortinget: 13.12.2007