Overenskomst mellom Norge og Russland, Varangerfjordområdet

St.prp. nr. 3 (2007-2008), Innst. S. nr. 76 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 06.12.2007 Innst. S. nr. 76 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget vedtok enstemmig å ratifisere overenskomst mellom Norge og Russland om den maritime avgrensning i Varangerfjordområdet

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.2007

   Behandlet i Stortinget: 18.12.2007