Forebygging av humanitære katastrofer

St.meld. nr. 9 (2007-2008), Innst. S. nr. 173 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 12.03.2008 Innst. S. nr. 173 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Med utgangspunkt i en stortingsmelding fra regjeringen har Stortinget drøftet norsk politikk for forebygging av humanitære katastrofer.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.03.2008

   Behandlet i Stortinget: 22.04.2008