Kommuneøkonomien 1996 m.v.

St.prp. nr. 58 (1994-95), Innst. S. nr. 216 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Kap. 7 er forelagt for kirke-, utdannings- og forskningskomiteen til uttalelse
Innstilling avgitt 12.06.1995 Innst. S. nr. 216 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.06.1995

   Behandlet i Stortinget: 15.06.1995