Innstilling fra kommunalkomiteen om kommuneøkonomien 1996 m.v

Dette dokument

  • Innst. S. nr. 216 (1994-1995)
  • Kildedok: St.prp. nr. 58 (1994-95)
  • Dato: 12.06.1995
  • Utgiver: kommunalkomiteen