Valg av medlemmer og varamedlemmer til Nordisk Råd

Innst. S. nr. 6 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 10.10.2007 Innst. S. nr. 6 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.10.2007

   Behandlet i Stortinget: 18.10.2007